Velika praksa

 / Velika praksa

https://www.youtube.com/watch?v=Mrcf2zTWpec Afriška prašičja kuga (APK) je virusna bolezen domačih in divjih prašičev. Čeprav ni nevarna za človeka, je lahko smrtonosna za prašiče in ima resne družbeno-ekonomske posledice za prizadete države. V zadnjih letih se je močno razširila po Evropi in svetu. V Evropi

V času cepljenj, mnogi pripisujejo vzroke za abortuse prav slednjemu. Da bi pripomogli k odkrivanju povzročiteljev, je po Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021 v njenem 36. členu

a
Instagram feed