Razpored obveznega letnega cepljenja psov proti steklini po naseljih za leto 2022

Tudi letos Veterina Novo mesto organizira cepljenje psov proti steklini po naseljih. Cepljenje lahko seveda opravite tudi v naši ambulanti v Novem mestu (tel. 07 393 47 51) vsak delavnikl od 7.00 do 19.00 ure, ob sobotah pa od 7.00 do 11.00 ure ali v Žužemberku (tel. 07 / 308 73 19) ob ponedeljkih, sredah in petkih od 7.15 do 13.00 ure ter ob torkih in četrtkih od 7.15 do 8.15 ter od 14.00 do 19.00 ure.

Cena cepljenja je 31,42€ z DDV.

Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ki je obvezen podatek v Centralnem registru psov. Za cepljenje in čipiranje mladičev je obvezen podatek tudi poreklo matere (številka čipa). Strošek odjave psa pa je 10,08€.

Za več informacij pokličite na številko 07/393 47 40 ali nas kontaktirajte preko e-pošte ali obrazca na strani kontakt.

UraPonedeljek, 7. marec 2022
 8.00Drska
 8.15Srebrniče
 8.45Zalog
 9.15Potok
 9.45Prapreče
10.15Doljne Mraševo
10.30Gornje Mraševo
10.45Veliki Podljuben
11.15Petane
11.30Mali Podljuben
11.45Vrh pri Ljubnu
12.15Potok (Volavče)
12.30Irča vas
UraTorek, 8. marec 2022
 8.00Groblje
 8.15Cegelnica
 8.30Češča vas
 9.00Prečna
 9.30Podgora
 9.45Dolnja Straža
10.15Hruševec
10.45Gornja Straža
11.30Dolenje Polje
11.45Gorenje Polje
12.00Gabrje pri Soteski
UraSreda, 9. marec 2022
 8.00Soteska
 8.30Drenje
 8.45Loška vas
 9.00Podhosta
 9.15Meniška vas
 9.45Suhor
10.00Obrh
10.15Podturn
11.00Kočevske Poljane
11.15Občice
11.30Stare Žage
11.45Sela pri Dolenjskih Toplicah
12.00Dolenjske Toplice
UraČetrtek, 10. marec 2022
 8.00Jurka vas
 8.30Vavta vas
 9.00Drganja sela
 9.30Rumanja vas
 9.45Dolenje Gradišče (Dolenjske Toplice)
10.30Dolenje Sušice
10.45Bušinec
11.00Selišče
11.30Gorenje Sušice
11.45Verdun
12.15Dobindol
12.30Uršna sela (zadružni dom)
UraPetek, 11. marec 2022
 8.00Šmihel
 8.15Šmihel – Romsko naselje
 8.30Škrjanče
 8.45Boričevo
 9.00Birčna vas
 9.30Uršna sela (vas)
10.00Laze
10.30Ruperč Vrh
11.00Stranska vas
11.30Lakovnice
12.00Rakovnik
12.15Rajnovšče
UraPonedeljek, 14. marec 2022
 8.00 Krka
 8.15 Žabja vas
 8.30 Gotna vas      
 8.45 Črmošnjice (Akrobat)
 9.00 Doljna Težka Voda
 9.15 Gornja Težka Voda
10.00 Koroška vas (Nova gora)
10.15 Jurna vas
10.30 Koroška vas
11.00 Pristava
11.15 Mihovec
11.45 Podgrad
12.00 Konec
12.15 Vinja vas
UraTorek, 15. marec 2022
 8.00Mali Cerovec
 8.15Veliki Cerovec
 8.30Iglenik
 8.45Vrhe
 9.00Dolž
10.00Zajčji Vrh
10.15Mali Orehek
10.30Veliki Orehek
10.45Stopiče
11.15Plemberk
11.30Verdun
11.45Šentjošt
12.00Črmošnjice (gostilna)
UraSreda, 16. marec 2022
 8.00Vel. Cikava
 8.15Smolenja vas
 8.30Mali Slatnik
 9.00Petelinjek
 9.15Potov Vrh
 9.30Križe
10.00Vel. Slatnik
10.45Hrib pri Orehku
11.00Hrušica
11.30Pangrč Grm
12.00Gabrje
12.45Jugorje
UraČetrtek, 17. marec 2022
 8.00Mačkovec- mlin
 8.15Bajnof
 8.30Trška gora – Krkin hram
 9.00Otočec
 9.15Dolenja vas
 9.30Žihovo selo
10.00Ratež
10.45Male Brusnice
11.00Velike Brusnice
11.30Leskovec
11.45Dolenji Suhadol
12.15Gorenji Suhadol
12.45Gumberk
UraPetek, 18. marec 2022
 8.00Kuzarjev Kal
 8.15Šranga
 8.30Jablan
 9.00Vrhovo
 9.15Goriška vas
 9.30Golobinjek
 9.45Gorenji Podboršt
10.00Dolenji Podboršt
10.15Malenska vas
10.30Mali Vrh
10.45Rogovila
11.00Češence
11.30Dolenji Globodol
11.45Srednji Globodol
12.00Gorenji Globodol
12.30Jordankal
UraPonedeljek, 21. marec 2022
  8.00Mirna Peč
  8.15Biška vas
  8.30Jelše
  9.00Vrhpeč
  9.30Mirna Peč – postaja
10.15Veliki Kal
10.45Mali Kal
11.00Mali Kal – Dobje
11.15Dolenja vas pri Mirni peči
11.30Hrastje pri Mirni peči
11.45Poljane pri Mirni peči
12.15Čemše
12.30Šentjurij
12.45Hmeljčič
UraTorek, 22. marec 2022
 8.00Dolenje Kamenje
 8.15Gorenje Kamenje
 8.30Dolenje Karteljevo
 8.45Gorenje Karteljevo
 9.00Globočdol
 9.15Selo
 9.45Ždinja vas (gasilski dom)
10.30Ždinja vas (Kamen Vrh)
10.45Velika Bučna vas
11.00Dolenje Kamence
11.30Gorenje Kamence
11.45Daljni Vrh
12.15Hudo
12.30Muhaber
12.45Potočna vas
UraSreda, 23. marec 2022
 8.00Lešnica
 8.15Jelše pri Otočcu
 8.30Črešnjice
 8.45Dolenje Grčevje
 9.00Herinja vas
 9.15Paha
 9.30Vrh pri Pahi
10.00Štravberk
10.30Žaloviče
11.00Koglo
11.15Sela pri Zburah
11.30Radovlja
12.00Gorenja vas pri Šmarjeti
12.15Šmarjeta
12.45Brezovica
UraČetrtek, 24. marec 2022
 8.00Lutrško Selo
 8.15Gorenje Kronovo
 8.30Dolenje Kronovo
 9.00Bela Cerkev
 9.30Družinska vas
10.00Strelac
10.15Orešje (Vašnce)
10.45Vinica
11.15Šmarješke Toplice (Prinovec)
11.30Šmarješke Toplice (Vdovč)
12.00Šmarješke Toplice (Zoran)
12.30Brezje – Romsko naselje
13.00Veterina Novo mesto
UraPetek, 25. marec 2022
  8.00Klevevž
  8.15Čelevec
  8.30Zalog
  9.00Zbure
  9.30Male Poljane
  9.45Velike Poljane
10.15Klenovik
10.45Zagrad
11.15Goriška vas
11.30Zloganje
12.00Gorenje Dole
12.15Dolenje Dole
12.45Jelendol
UraPonedeljek, 28. marec 2022
 8.00Stranje
 8.15Tomažja vas
 8.30Dobruška vas
 8.45Dol. Stara vas
 9.15Osrečje
10.15Škocjan
10.45Stara Bučka
11.00Hrastulje
11.15Zavinek
11.30Grmovlje
12.00Hudenje
12.15Čučja Mlaka
12.30Dobrava
UraTorek, 29. marec 2022
 8.00Dolenje Mokro Polje
 8.30Polhovica
 8.45Pristava
 9.00Gorenje Mokro Polje
 9.15Zapuže
 9.30Tolsti vrh
10.00Orehovica
11.00Gorenja Stara vas
11.30Loka
11.45Gorenji Maharovec
12.00Dolenji Maharovec
12.30Gorenje Gradišče
UraSreda, 30. marec 2022
 8.00Čadraže
 8.15Gorenja Gomila
 8.30Prapreče
 8.45Dolenje Gradišče
 9.15Gorenja Brezovica
10.15Vrh
10.45Dobravica
11.00Razdrto
11.30Šmalčja vas
12.00Mihovica
12.15Roje
12.45Drama
UraČetrtek, 31. marec 2022
 8.00Hrvaški Brod
 8.15Zameško
 8.30Mršeča vas
 8.45Čisti Breg
 9.00Šentjakob
 9.15Groblje
10.00Ostrog
10.15Gruča
10.30Ledeča vas
10.45Brezje
11.00Imenje
11.15Dolenja Stara vas
12.00Šentjernej
UraPetek, 1. april 2022
 8.00Cerovi Log
 8.15Mihovo
 8.30Gorenje Vrhpolje
 9.00Dolenje Vrhpolje
 9.15Žvabovo
 9.30Šmarje
10.00Dolenja Brezovica
10.45Vratno
11.00Sela
11.30Javorovica
12.00Veliki Ban
12.15Vrbovce
12.30Volčkova vas
UraPonedeljek, 4. april 2022
  8.00Brezova Reber
  8.30Veliki Lipovec
  9.00Ajdovec
  9.30Podlipa
10.00Srednji Lipovec
10.30Trebča vas
10.45Sadinja vas
11.00Vinkov Vrh
11.30Dvor
12.15Gornji Kot
12.30Dolnji Kot
UraTorek, 5. april 2022
 8.00Stavča vas
 8.30Lašče
 9.00Lopata
 9.30Sela pri Hinjah
 9.45Vrh pri Hinjah
10.15Visejec
10.45Ratje
11.15Prevole
11.30Žvirče
12.00Pleš
12.15Hinje
UraSreda, 6. april 2022
 8.00Podgozd
 8.30Jama
 9.00Veliko Lipje
 9.15Malo Lipje
 9.30Gradenc
10.00Plešivica
10.30Budganja vas
11.00Žužemberk – desni breg
12.00Zafara
12.30Žužemberk – levi breg
UraČetrtek, 7. april 2022
 8.00Prapreče
 8.30Vrhovo
 8.45Gornji Križ
 9.15Šmihel
 9.45Klečet
10.00Drašča vas
10.30Dešeča vas
11.00Cvibelj
11.30Reber
12.00Zalisec

a
Instagram feed