Imetniki živali: abortuse je potrebno prijaviti!

V času cepljenj, mnogi pripisujejo vzroke za abortuse prav slednjemu. Da bi pripomogli k odkrivanju povzročiteljev, je po Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021 v njenem 36. členu opredeljeno, da je prijava vsakega abortusa pri enoprstih kopitarjih, govedu, ovcah, kozah in svinjah obvezna.

Imetnik živali je dolžan abortuse prijaviti veterinarski organizaciji najpozneje v roku 24 ur. Prijavo lahko opravi preko telefona ali preko obrazca »Prijava abortusa pri živalih«, dostopnega na spletni strani https://www.gov.si in ga veterinarski organizaciji dostavi po elektronski pošti ali osebno. 

Abortus imenujemo predčasno prekinitev brejosti živali v specifičnih obdobjih. Posledica abortusa je iztisnjenje nerazvitega plodu, nezmožnega življenja. Plod je lahko živ ali mrtev.  

Za abortus se šteje, če se je brejost prekinila:

– pri kopitarjih: med 45. in 300. dnevom brejosti;

– pri govedu: med 40. in 260. dnevom brejost;

– pri drobnici: med 30. in 140. dnevom brejosti;

– pri prašičih: med 28. in 112. dnevom brejosti.

Vzroki za abortus so različni in so lahko prisotni pri plodu, kjer je prišlo npr. do motenj v razvoju ali dednih napak, pri breji živali zaradi neinfekcijskih dejavnikov kot so npr. genske napake, zastrupitve, poškodbe, stres in podobno, ali zaradi infekcijskih dejavnikov, kot so bakterije (Leptospiroza, Bruceloza,…), virusi (bovina virusna diareja, virusni bovini rinotraheitis), glive (Aspergillus,…) in drugi mikroorganizmi. 

Veterinar bo ob prijavi abortusa ustvaril zapisnik, odvzel vzorce plodu, posteljico, ovojnice, oziroma v primerih, ko to ni mogoče bodisi ker je plod neustrezen za preiskavo, bodisi ker ga ni več mogoče pridobiti ali je npr. preveč kontaminiran, bo veterinar odvzel živali, ki je abortirala vaginalni bris oziroma vzorec krvi. 

Po 36. členu Odredbe se glede na vrsto živali pri vsakem abortusu opravi preiskave za izločitev naslednjih bolezni:

– pri abortusu enoprstih kopitarjev:

–  kužni arteritis kopitarjev,

–  konjski rinopneumonitis − virusno zvrgavanje kobil;

– pri abortusu krav:

–  bruceloza,

–  goveja virusna diareja (BVD);

– pri abortusu ovac oziroma koz:

–  bruceloza (B. melitensis);

– pri abortusu svinj:

–  afriška prašičja kuga,

–  klasična prašičja kuga,

–  bolezen Aujeszkega.

Opravljene preiskave abortiranih plodov, glede na odkrit vzrok pripomorejo k hitrejšemu odkrivanju bolezni, ki povzročajo večjo gospodarsko škodo, k boljšemu zagotavljanju zdravja in dobrobiti v čredi in k vzdrževanju statusa v čredi ali državi in so zato v interesu vsakega lastnika.

a
Instagram feed