Author: Timoteja Andrijanič, dr.vet.med.

 / Articles posted by Timoteja Andrijanič, dr.vet.med.

V času cepljenj, mnogi pripisujejo vzroke za abortuse prav slednjemu. Da bi pripomogli k odkrivanju povzročiteljev, je po Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021 v njenem 36. členu

a
Instagram feed